רפאל לב-ארי הוא בוגר בית הספר הריאלי העברי בחיפה, מוסמך במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ויועץ במשרד ראש הממשלה בשנים 2004-1994, תחילה בתקופת כהונת ממשלת רבין השנייה ולאחריה בממשלות: פרס, נתניהו, ברק ושרון. 

בתפקידו כיועץ במשרד (סגן ראש אגף תיאום), ריכז ועדות מנכ"לים לביצוע מדיניות הממשלה, גיבש בעבודת מטה תכניות רב-שנתיות וניסח הצעות החלטה לממשלה בנושאים חברתיים-כלכליים. היכרותו המעמיקה את אופן תפקודה של המערכת הממשלתית תהווה נכס רב ערך בכתיבת ספריו.

במסגרת עיסוקו כיועץ לענייני מדינה החל מ-2005 הוגה רעיונות בתחום המדיניות הציבורית על מנת לקדמם מול גורמים ממשלתיים. הכתיבה של מספר תכניות בתחום זה היוותה שלב התנסות הכרחית, ורק כאשר תכניתו למאבק בתופעת השחיתות השלטונית בישראל התגבשה לכדי תכנית מקיפה במיוחד, החליט להפיק את התכנית כספר בהוצאה עצמית-רעיונות הוצאה לאור, ומשלב זה והלאה להתמקד בכתיבת סדרת ספרים בנושאי מדיניות וממשל.


סדרת הספרים ערכים ופוליטיקה תציג לציבור הקוראים מענה מקורי ויצירתי לבעיות מרכזיות בחברה הישראלית. ספרי הסדרה יתאפיינו בחדשנות כדי לעורר שיח ציבורי בקרב אלה שנושאי מדיניות וממשל קרובים לעיסוקם או לתחומי התעניינותם, בהם: שרי הממשלה, חברי הכנסת, חברי מפלגות פוליטיות, שופטי בית המשפט העליון, הפקידות הממשלתית הבכירה, עמיתים במכוני מחקר רלבנטיים, דמויות מרכזיות בארגונים חברתיים, מעצבי דעת קהל בתקשורת ועיתונאים מן השורה, וכן ציבור משכיל המעורה בפוליטיקה הישראלית והמעוניין להשפיע על קביעת המדיניות הציבורית. 

הספר הראשון בסדרה - פוליטיקה חוקתית, חוק יסוד: הפוליטיקה, מענה לתופעת השחיתות השלטונית בישראל, יצא לאור בשנת 2011, במסגרתו הוצגו שלושים ושתיים הצעות חוק שמתפקידן להתמודד עם הלקונה בחוק המאפשרת את תופעת השחיתות השלטונית.

הספר השני בסדרה - המנהיגים, בנתיבים דמוקרטיים, הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל, יצא לאור בשנת 2014, ומטרתו לקדם כינון ממשל משולב בישראל - משטר נשיאותי לצד דמוקרטיה פרלמנטרית. בספר יוצגו באופן מלא ומפורט חמש הצעות חוק לכינון משטר נשיאותי: הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה, הצעת חוק יסוד: הסנאט היהודי, הצעת חוק יסוד: מפלגות הלאום, הצעת חוק יסוד: מבקר הממשל והצעת חוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי, וכן הצעת חוק נוספת לכינון ממשל משולב-דמוקרטיה פרלמנטרית.

ספרי הסדרה הבאים יעסקו אף הם בנושאים חשובים המצויים על סדר היום הציבורי והאקדמי, ולהערכת המחבר הוצאת ספר חדש בסדרה תתאפשר בכל כשנתיים.

הספרים בסדרת ערכים ופוליטיקה הם ספרי עיון מיוחדים, ובראיית המחבר אלה הם ספרי המהפכה החברתית. ספרי הסדרה, כמו ספרי עיון אחרים, מציגים ידע נרחב לשם הרחבת ההשכלה בנושא מסוים, אך שלא כמו רוב ספרי העיון, ספרים אלה מחייבים את הקוראים לנקיטת עמדה ברורה של בעד או נגד הרעיון המרכזי המוצג בספר. מהפכה חברתית עשויה להתחולל כאשר המוני קוראים ואחרים שהתוודעו לרעיונות המוצגים בספרים, יבטאו את תמיכתם ברעיונות במסגרת שיח ציבורי, פוליטי או אקדמי, ולאחר מכן יפעלו בדרכים שונות ובנחישות כדי לגרום לשינוי מדיניות ולקביעת מדיניות חדשה, המבשרת את המהפכה החברתית.