בספר פוליטיקה חוקתית מוצג מכלול המרכיבים שמהם ניזונה תופעת השחיתות השלטונית במדינת ישראל, שמקורה במוקדי הכוח הפוליטיים, לרבות המפלגות הפוליטיות, הכנסת, הממשלה והרשויות המקומיות. המחבר מתאר את כישלונם של גורמי האכיפה והבקרה המשפטיים, המנהליים והציבוריים, אל מול התרחבותה של התופעה והשתרשותה באופן המנציח תרבות פוליטית קלוקלת ומושחתת המאיימת על חוסנה ויציבותה של החברה  הישראלית. 

המשך לקרוא

סדרת הספרים
ערכים ופוליטיקה

סדרת הספרים ערכים ופוליטיקה תציג לציבור הקוראים מענה מקורי ויצירתי לבעיות מרכזיות בחברה הישראלית. ספרי הסדרה יתאפיינו בחדשנות כדי לעורר שיח ציבורי בקרב אלה שנושאי מדיניות וממשל קרובים לעיסוקם או לתחומי התעניינותם, בהם: שרי הממשלה, חברי הכנסת, חברי מפלגות פוליטיות, שופטי בית המשפט העליון, הפקידות הממשלתית הבכירה, עמיתים במכוני מחקר רלבנטיים, דמויות מרכזיות בארגונים חברתיים, מעצבי דעת קהל בתקשורת ועיתונאים מן השורה, וכן ציבור משכיל המעורה בפוליטיקה הישראלית והמעוניין להשפיע על קביעת המדיניות הציבורית.

המשך לקרוא

המערכת הפוליטית ביססה זה כבר את השיח הציבורי בדבר השינוי הנדרש בשיטת הממשל בישראל נוכח המשבר ביכולת למשול והיעדר יציבות שלטונית; ואולם ההצעות לשינוי שיטת הממשל בישראל שהוצגו בהקשר זה, אין בהן כדי להוביל לשינוי מהותי ביכולת למשול. 
בספר המנהיגים מוצגת תפיסה חדשה, המבססת את הדרישה לשינוי שיטת הממשל בישראל על ארבעה משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית: משבר המנהיגות, משבר ביכולת למשול...

המשך לקרוא