המערכת הפוליטית ביססה זה כבר את השיח הציבורי בדבר השינוי הנדרש בשיטת הממשל בישראל נוכח המשבר ביכולת למשול והיעדר יציבות שלטונית; ואולם ההצעות לשינוי שיטת הממשל בישראל שהוצגו בהקשר זה, אין בהן כדי להוביל לשינוי מהותי ביכולת למשול.

בספר המנהיגים מוצגת תפיסה חדשה, המבססת את הדרישה לשינוי שיטת הממשל בישראל על ארבעה משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית: משבר המנהיגות, משבר ביכולת למשול, משבר האמון בבית המשפט העליון ומשבר הזהות הלאומית.

המחבר דוגל בכינון ממשל משולב בישראל: משטר נשיאותי ובו לנשיא המדינה ולממשל שבהנהגתו סמכות בלעדית בניהול הנושאים המדיניים-ביטחוניים וכן בניהול הנושאים הנוגעים לעם היהודי; והסנאט היהודי – שמכהנים בו שישים מנבחרי העם היהודי – מפעיל סמכויות חקיקה ובקרה על ממשל זה.

לצד משטר זה מוצעת דמוקרטיה פרלמנטרית, שבה לראש ממשלה ולממשלה שבהנהגתו סמכות בניהול הנושאים החברתיים-כלכליים; וכנסת ישראל – שמכהנים בה מאה ועשרים מנבחרי הציבור – מפעילה סמכויות חקיקה ובקרה על פעילות הממשלה.

המחבר מציג שש הצעות חוק מפורטות לצורך כינונה של שיטת הממשל החדשה: הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה, הצעת חוק יסוד: הסנאט היהודי, הצעת חוק יסוד: מפלגות הלאום, הצעת חוק יסוד: מבקר הממשל, הצעת חוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי והצעת חוק לכינון ממשל משולב-דמוקרטיה פרלמנטרית.

המחבר מבקש להראות את היתרונות הרבים הטמונים בשיטת הממשל המשולב, ההולמים את המציאות הפוליטית הייחודית במדינת ישראל. לשם כך מוצג ניתוח כשליה של שיטת הממשל הנהוגה, הנובעים ממוטת האחריות של המנהיג, קרי מאחריות ראש הממשלה על ניהול כל ענייני המדינה. נוסף על כך, מוצג פירוט תמציתי חסר תקדים בהיקפו של כל האתגרים המדיניים-ביטחוניים ואלה החברתיים-כלכליים הניצבים לפתחו של המנהיג, וזאת כדי לעורר לחשיבה נוקבת בשאלה, האם ראוי להפקיד בידי מנהיג אחד אחריות כה רבה, אשר מטבע הדברים תוביל לכשלים ומחדלים תחת הנהגתו?

במדינת ישראל הבשילו התנאים ההכרחיים למהפכה השלטונית, למעבר למשטר נשיאותי, לכינון סנאט יהודי, לניהול ענייני המדינה בידי שני מנהיגים, לדמוקרטיה בשני נתיבים.

רפאל לב-ארי הוא בוגר בית הספר הריאלי העברי בחיפה, מוסמך במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, יועץ במשרד ראש הממשלה בשנים 2004-1994, ובמסגרת עיסוקו כיועץ לענייני מדינה החל מ-2005 הוגה רעיונות בתחום המדיניות הציבורית.

המנהיגים הוא ספרו השני של לב-ארי בַּסדרה ערכים ופוליטיקה, שמטרתה להציג מענה מקורי ויצירתי לבעיות מרכזיות בחברה הישראלית.  


נתונים על הספר:

שם המחבר

רפאל לב-ארי

שם הספר

המנהיגים
בנתיבים דמוקרטיים
הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל

הוצאה לאור

רעיונות הוצאה לאור

יצא לאור

 יוני 2014

סדרה

ערכים ופוליטיקה

ספר בסדרה

שני

עריכה לשונית והגהה

ענבל גיל

עיצוב עטיפה ועימוד

נועה שרון

הדפסה וכריכה

מפעלי דפוס כתר, ירושלים 

מספר עמודים

612

כריכה

כריכה קשה בתפירת פשתן

גודל כריכה

רוחב-17 ס"מ, אורך-25 ס"מ

צבעים-עמודי פנים

שחור/כחול

 

רשימת מושגים חדשים שהופיעו בספר לראשונה:

אזרח במדינתו

אי הכלה של לאום אחר

אסכולת המנהיגים

אפקט פרקינסון ממשלתי

בחירות לנשיאות ולסנאט היהודי

בכירות שלטונית

גבולות השפיטה העליונה

דמוקרטיה יהודית וישראלית

דנ"א חברתי

הדמוקרטיה הישראלית השנייה

המהפכה השלטונית

הסנאט היהודי

הפורום הכלכלי המשותף

הקצנה לאומית דו-קוטבית

מדינת הרוב היהודי

מוטת האחריות של המנהיג

מנהיגות פוליטית נבדלת

מסה קריטית מאיימת

מעמדות אזרחיים בישראל

מפלגות הלאום

נתיבים דמוקרטיים

סגנון מוביל-משימתי

סגנון סומך-פקידותי

עקרונות מדיניות הלאום

פירמידת הציפיות של המנהיג מהאזרחים

ציפייה נורמטיבית

קבוצות השתייכות חברתיות

שיטת הממשל המשולב

תקופת הדמדומים של הקואליציה