"ישאלוני אם נסיך אני או מחוקק, שאני בא לכתוב על ענייני המדינה. 
אני משיב: לא! ומשום-כך דוקא כותב אני על ענייני המדינה. 
אילו הייתי נסיך או מחוקק,  לא הייתי מבלה את זמני בדיבורים על מה שצריך לעשות;
הייתי עושה זאת, או שותק". 

ז'אן ז'אק רוסו, על האמנה החברתית