בספר פוליטיקה חוקתית מוצג מכלול המרכיבים שמהם ניזונה תופעת השחיתות השלטונית במדינת ישראל, שמקורה במוקדי הכוח הפוליטיים, לרבות המפלגות הפוליטיות, הכנסת, הממשלה והרשויות המקומיות. 

המחבר מתאר את כישלונם של גורמי האכיפה והבקרה המשפטיים, המנהליים והציבוריים, אל מול התרחבותה של התופעה והשתרשותה באופן המנציח תרבות פוליטית קלוקלת ומושחתת המאיימת על חוסנה ויציבותה של החברה הישראלית. 

בספר פוליטיקה חוקתית, המחבר מעז לצאת מתחום החשיבה המקובל ביחס לתופעה. לשיטתו, התמודדות אמיצה עם תופעת השחיתות השלטונית מחייבת דפוס פעולה חסר פשרות, על בסיס עקרון המתאם: כגודל האיום הנשקף לחברה הישראלית מתופעת השחיתות השלטונית אשר השתלטה על חיינו הפוליטיים והציבוריים, כך נדרשת התכנית שתביא סוף לשחיתות זו להיות מקורית, איכותית ובעלת עוצמה. 

הרעיון המרכזי בספר הוא ההצעה לחוקק את חוק יסוד: הפוליטיקה, שבמסגרתו אפשר יהיה להקצות את הכלים החוקיים המתאימים ואת המשאבים הנדרשים כדי להתמודד ביעילות עם תופעת השחיתות. חוק היסוד מאגד שלושים ושתיים הצעות חוק יצירתיות המוצגות בספר: חוקים שהם ככידונים מחודדים המוטלים בעוצמה רבה וממוקדת אל כל אחד ממרכיביה של השחיתות השלטונית. במערכה כוללת המתנהלת בין לוחמי שלטון החוק לבין מנפצי החומה הדמוקרטית, כל סממן של שחיתות שלטונית יקבל מענה חוקי. 

המחבר מפנה קול קורא לציבור הרחב לצאת למאבק ציבורי אשר יביא לכך שממשלת ישראל תקדם הליך למינוי ועדת מומחים, וזו תגבש את מתכונתו המסכמת של חוק יסוד: הפוליטיקה לקראת הבאתו לאישור הכנסת. 

הכוח לשנות מציאות ולחולל טלטלה במערכת הפוליטית ובתוך כך למוטט את הסדר הישן והמושחת מצוי בידי הציבור. אדישות עלולה להוביל להידרדרות נוספת בהתנהלותה הלא תקינה של המערכת הפוליטית, ואילו גילויי אחריות ומעורבות פוליטית בקרב הציבור עשויים להוביל לשינוי המיוחל ולכינונה של פוליטיקה חדשה הזוכה לאמון האזרחים. 

השינוי הוא נחלתם של חולמים ושל לוחמים, עת למאבק והתחדשות.

להזמנת הספר       תוכן העניינים  סעיף נבחר  פרק רביעי  סיכוםנתונים על הספר:

שם המחבר

רפאל לב-ארי

שם הספר

פוליטיקה חוקתית 
חוק יסוד: הפוליטיקה 
מענה לתופעת השחיתות השלטונית בישראל

הוצאה לאור

רעיונות הוצאה לאור

יצא לאור

יוני 2011

סדרה

ערכים ופוליטיקה

ספר בסדרה

ראשון

עריכה לשונית והגהה

ענבל גיל

עיצוב והדפסה

ארט פלוס-דפוס ירוק, ירושלים

מספר עמודים

190

כריכה

כריכה קשה בתפירת פשתן

גודל כריכה

רוחב-17 ס"מ, אורך-25 ס"מ

צבעים-עמודי פנים

שחור/כחול

 

רשימת מושגים חדשים שהופיעו בספר לראשונה:

החומה הדמוקרטית

הסדרה ערכים ופוליטיקה

הרשות הלאומית לבקרת מכרזים ציבוריים

התחדשות המפלגות הפוליטיות בישראל

חוק יסוד: הפוליטיקה

מועצות הכנסת לענייני הנגב והגליל

מרכיבי השחיתות השלטונית

רעיונות הוצאה לאור