משרד ראש הממשלה

רפאל לב-ארי הועסק במשרד ראש הממשלה במשך עשור. זהו משרד חשוב ביותר לעניין קביעת המדיניות הממשלתית. המחבר מסתייע באתר המשרד כדי להתחקות אחר החלטות ממשלה חשובות לצורך כתיבת ספריו.

www.pmo.gov.il


הכנסת

המחבר מסתייע באתר הכנסת כדי להתחקות אחר הצעות חוק בשלבי החקיקה השונים לצורך כתיבת ספריו. פנייה של קוראים לחברי כנסת כדי שיבחנו את הרעיונות המוצגים בספריו של המחבר, תאפשר שיח פוליטי שיתרום להרחבת המודעות הציבורית לרעיונותיו של המחבר ולגיבוש תמיכה בהם. הקוראים מוזמנים להשפיע על עמדות חברי הכנסת באמצעות שליחת הודעות אי-מייל.

www.knesset.gov.il


המכון הישראלי לדמוקרטיה

שני ספריו הראשונים של המחבר עסקו בשחיתות שלטונית ובשינוי שיטת הממשל בישראל. שני הנושאים כאמור נבחנו לעומק על ידי חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ומומלץ לקוראים לערוך השוואה בין עמדותיו של המחבר לאלה של עמיתי המכון.

www.idi.org.il


התנועה לאיכות השלטון

מזה מספר שנים שהמחבר הינו חבר בתנועה לאיכות השלטון. הספר הראשון, פוליטיקה חוקתית, עסק בהרחבה בנושא השחיתות השלטונית בישראל, שהתנועה היא מבין המובילות במאבק כנגד התופעה. לקוראים ולגולשים מומלץ להכיר את אתר התנועה ואת פעילותה בהקשר לשחיתות השלטונית.

www.mqg.org.il/mailing/behind-U08-11.htm
www.mqg.org.il


האגודה הישראלית למדע המדינה

המחבר הוא מוסמך במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. לפיכך, חשובה לו עמדתם של המרצים בחוגים למדע המדינה, למדיניות ציבורית ולממשל באוניברסיטאות ובמכללות, זאת בהתייחס לרעיונות שהציג בספריו. חלקם של המרצים וגם בוגרים ומסטרנטים למדע המדינה, חברים באגודה הישראלית למדע המדינה.

www.ispsa.org


הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל

ספריו של המחבר נרכשו על ידי מיטב האוניברסיטאות, המכללות והספריות הציבוריות. בקטלוג המאוחד של הספריות בישראל ימצאו הקוראים והגולשים את רשימת המוסדות האקדמיים שרכשו את ספרי המחבר ומידע נוסף עליהם.

קטלוג מאוחד ישראלי (ULI)- ממשק חדש
קטלוג מאוחד ישראלי (ULI)- ממשק ישן


מרכז הספר והספריות בישראל

ספריו של המחבר נרכשו על ידי מרכז הספר והספריות בישראל לצורך הפצתן לספריות ציבוריות. באתר המרכז מסווגים הספרים לפי נושאים, כך למשל ניתן לראות כי הספר פוליטיקה חוקתית הוא אחד מעשרים ספרים שעניינם שחיתות.

www.icl-catalog.org.il 
מאמרים- מאגר מאמרים אקדמיים ומקצועיים לשימוש חופשי

המחבר הסתייע באתר מאמרים כדי לחשוף את ספרו הראשון, פוליטיקה חוקתית, במספר מאמרים, וכן הקדים בהצגת פרקים מספרו השני, המנהיגים, טרם יצא לאור, ועוד הוסיף על אלה מאמרים בסוגיית הדיור.

www.articles.co.il/author/33744
ענבל גיל - שירותי עריכה לשונית

ענבל גיל היא עורכת לשונית אשר במקצועיות רבה ערכה את שני הספרים הראשונים בסדרה ערכים ופוליטיקה. בנוסף להגהה המעולה ולעריכה הקפדנית של כתב היד, ענבל גם העניקה חוות דעת בנושאים שונים הנוגעים להפקת הספר, כמו למשל עיצוב עטיפת ספר המנהיגים. על כל אלה נתונה לה תודת המחבר.

www.inbalgil.co.il